Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
Tân Bảo Phúc

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tân Bảo Phúc, tiền thân là công ty cổ phần Thương mại và dược phẩm Gia Vũ, được thành lập ngày 15 tháng 06 năm 2006. Với tên giao dịch quốc tế là TANBAOPHUC PHARMA JSC., Công ty hoạt động trên các lĩnh vực Kinh doanh về Dược Phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc. Các sản phẩm của Công ty được hình thành trên 2 nguồn cung cấp chính là Các đối tác sản xuất uy tín trong nước như Nam Hà, Hoa Linh, Công ty MTV Dược Khoa, Dược phẩm Phương Đông… và nhập khẩu từ nước ngoài như: Pháp, Mỹ, Ba lan…

Xem thêm

“GIÁ TRỊ CỐT LÕI”

Là những nguyên tắc quan trọng đang được toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty xây dựng. Những giá trị này sẽ là nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

  • Khách hàng là trọng tâm
  • Tôn trọng nhân viên
  • Chính trực
  • Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp với các tiêu chí:
    Công bằng – Dân chủ – Hợp tác – Sáng tạo – Tiên phong

sản phẩm nổi bật

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Retobio

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

GINKMIXTON Q10 New

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FEROANGEL Plus New

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

GLUCOCIMIN New

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

AN NGUYỆT LINH

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FEROUSMAMA New

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

RAGINTON

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

KHỞI NGUYÊN ĐAN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

GLUCOCHEVO New

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

OMIXTON

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VARCIMIX New

Tin tức

Đối tác khách hàng